giới thiệu

Công ty TNHH Toàn Cầu TSC (TSC) được thành lập vào năm 2019. TSC hiện là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý vé (SBO) vào công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị doanh nghiệp trên nền tảng Cloud và Mobile Apps.

Lĩnh vực hoạt động

  • Phát triển và cung cấp các Giải pháp Phần mềm Quản lý trong Doanh nghiệp.
  • Tư vấn ứng dụng CNTT vào Quản trị Doanh nghiệp
  • Gia công phần mềm theo yêu cầu đặc thù của KH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam giúp cho các doanh nghiệp đưa ra những giải pháp để tối ưu hóa các vấn đề về nhân sự

Tôn Trọng

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác trong sự tôn trọng.

Công Bằng

Luôn công bằng với mọi nhân viên, mọi khách hàng, đối tác, nhà cung cấp..

Trung Thực

Trung thực trong ứng xử và giao dịch, tư vấn đúng nhu cầu của khách hàng.

Tầm nhìn

Mục tiêu trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và cung cấp giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp, tuân theo những quy chuẩn quốc tế để trở thành một đối tác tin cậy trong khu vực và trên thế giới.

Sứ mệnh

Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ chất lượng cao phục vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài và khẳng định sức sáng tạo và năng lực công nghệ của con người Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0.