TSC không tập trung hóa vào một module hay một quy trình đặc thù mà đi sâu vào tính tổng thể của hệ thống, từ đó đưa ra những thông số hữu ích, những phân tích kịp thời giúp nhà quản trị có được thông tin cập nhật và hoạch định chiến lược nhân sự. TSC rất phù hợp với các mô hình doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên, nhiều công ty con, nhiều chi nhánh, nhiều nhà máy hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau…

Hệ thống đảm bảo vận hành 24/7 theo tiêu chí chuẩn đưa ra cho giải pháp phần mềm với mô hình web-base

Khả năng tích hợp tùy biến cao với các hệ thống khác như ERP, phần mềm quản trị doanh nghiệp,…

Bảo mật cao với khả năng mã hóa: Mã hóa đường truyền SSL theo chuẩn quốc tế; Mã hóa thông tin nhạy cảm: Lương, phụ cấp, …

Tốc độ ổn định và xử lý nhanh

Khả năng lưu vết, sao lưu và phục hồi dữ liệu thuận tiện giúp cho việc quản trị và bảo trì hệ thống đơn giản và an toàn.

Ngoài những nổi trội đặc biệt đó thì TSC luôn luôn đồng hành xuyên suốt cùng doanh nghiệp, đảm bảo việc vận hành và tuân thủ của khách hàng luôn ở mức cao nhất.