Công ty Honda Việt Nam

  • Trụ sở : Vĩnh Phúc
  • Quy mô: 12000
  • Lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh xe máy, xe hơi
  • Dự án: Phần mềm Quản lý nhân sự VnResource HRM PRO