Bảng giá dịch vụ CHÍNH tại TSCWeb

Quản trị website chỉ từ 890.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quảng cáo GOOGLE ADS phí chỉ từ 7%

https://www.chamsocfanpage.com/

Quảng cáo FACEBOOK ADS phí chỉ từ 9%

https://www.chamsocfanpage.com/

SMS Marketing chỉ từ 300 vnđ

https://www.chamsocfanpage.com/

EMAIL Marketing: liên hệ

https://www.chamsocfanpage.com/

SEO từ khóa lên top Google: liên hệ

https://www.chamsocfanpage.com/

Bảng giá dịch vụ Thiết kế & Content

Thiết kế LOGO từ 500.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thiết kế BANNER từ 200.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thiết kế POSTER quảng cáo từ 500.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Chỉnh sửa đồ họa HÌNH ẢNH từ 30.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Đăng BÀI/SẢN PHẨM từ 15.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Viết bài chuẩn SEO từ 70.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Viết bài PR sản phẩm/ thương hiệu từ 250.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Bảng giá dịch vụ tích hợp vào website

Tích hơp ZALO/SKYPE/VIBER chát: 200.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tích hợp FACEBOOK chát: 250.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tích hợp COMMENT FACEBOOK: 500.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tích hợp POPUP quảng cáo: 500.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tích hợp CỔNG THANH TOÁN online: 1.000.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tích hợp gửi EMAIL: 300.000 vnđ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tích hợp KHÁC: liên hệ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.